PRIVACYVERKLARING CC Grafisch Ontwerp & Fotografie

CC Grafisch Ontwerp & Fotografie vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@carinacalis.nl. Wanneer uw gegevens buiten de EU worden opgeslagen zullen er treffende beveiligingsmaatregelen worden genomen.

 

Artikel 1 – Wie ben ik?

CC Grafisch Ontwerp & Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te (3755 WC) Eemnes aan de Goudhaver 33. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54023866. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 6 maanden. Wanneer u binnen die 6 maanden nogmaals gebruik maakt van mijn diensten zal deze termijn opnieuw gaan lopen.

Om uw bestelling te beheren zal ik uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens tot jij een verzoek doet tot 7 jaar bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Zo kan ik u makkelijk en snel helpen wanneer u foto’s wilt nabestellen.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin uw foto’s, ontwerpen, concepten en eventueel uw naam. U heeft hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Ik bewaar deze foto’s 2 jaar in mijn archief.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u verwijderen.

CC Grafisch Ontwerp & Fotografie heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk uw naam en social media account voor social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw naam, foto en de inhoud van uw bericht. En wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om uw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over mijn diensten bewaar ik totdat u een verzoek doet tot verwijdering en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond.

Ik verwerk uw naam, Facebook account en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat u uw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

 

Artikel 3 –  Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik uw gegevens via een van mijn opdrachtgevers heb verkregen, wanneer ik u in opdracht van een ander fotografeer of u tijdens een shoot aanwezig bent.

 

Artikel 4 – Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij CC Grafisch Ontwerp & Fotografie om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@carinacalis.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

 

Artikel 5 –   Wie ontvangen uw gegevens?

CC Grafisch Ontwerp & Fotografie zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6 – Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@carinacalis.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.